Gerrit van Vembde (onderwijsadviseur)
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Hoe ontwikkelt het ict-gebruik zich in de toekomst? Hoe gaat het onderwijs daar in mee? Voor welke beroepen leiden we onze leerlingen eigenlijk op? Waar willen we naartoe met ons onderwijs en ICT? Welke software en faciliteiten zijn daartoe nodig?

Allemaal vragen die geen simpel antwoord hebben. Het is echter wel noodzakelijk, om als school een visie te hebben voor de middellange termijn. Een studiedag is een middel om de schoolvisie op ict en onderwijs te formuleren.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

 

Yurls (Your URL's) is een online platform voor het (basis-)onderwijs met een grote hoeveelheid educatief verantwoorde content. Vele scholen maken gebruik van Yurls en delen deze content met elkaar.

Een schoolspecifieke Yurls is zo gemaakt en eenvoudig bij te houden ('Facebook like')

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

Hoe zou u graag de ICT taak voor de school willen invullen?

Rondrennen met een schroevendraaier, of juist helemaal niet. In de praktijk blijkt dit een valkuil. Collega`s zien de ict-coördinator vaak als `probleem-oplosser`. Een mogelijkheid om uw taak als ict-coördinator te verlichten, is om de collega`s `probleemoplossend` te leren denken en handelen, zodat ze zelfredzamer worden als het om `computer-perikelen` gaat. U kunt zich als ict-coördinator meer richten op het coördineren van de processen rond ICT en onderwijs. Het organiseren van processen die met ict en didactiek te maken hebben en deze monitoren en/of in kaart brengen. Allemaal onderwerpen waar we in drie bijeenkomsten nader op in zullen gaan.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

Het blijkt nog steed nodig te zijn aandacht te geven aan de mogelijk gevaarlijke gevolgen van internetgebruik door kinderen.

Wat kunt u als ouder doen? 
'De wereld verandert
De techniek verandert
Onze kinderen veranderen
Hoe gaan we daar mee om?

Aan de hand van deze vier stellingen verzorgt AndoAcademy de ouderavond over veilig internet. Het internet is een prachtig en hedendaags medium. Voor veel zaken zouden we ook niet meer zonder kunnen, zoals voor onze bankzaken, het boeken van een vakantie enz.

Zoals alle goede dingen, heeft het internet ook een `schaduw`-zijde. Aan de keerzijde van de internetmedaille zijn een aantal aspecten die onze aandacht verdienen. Zoals vroeger over de krant werd gezegd: "Niet alles wat gedrukt staat is waar!" geldt dat in nog sterkere mate voor het internet. Er is enorm veel informatie te vinden, maar het is altijd zaak om gevonden informatie te controleren op waarheidsgehalte.

Een ander aspect is de veiligheid voor met name jonge gebruikers. In onze rol als ouders en opvoeders is veiligheid iets wat ons een zorg dient te zijn. Niet alleen voor onszelf, maar zeker voor onze kinderen.

De avond wordt verzorgd door een ervaren onderwijsadviseur die reeds vele avonden over dit onderwerp heeft verzorgd.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

WORKSHOP ONTWIKKELEN VAN ICT-LEERLIJNEN

Deze cursus gaat in op wat we leerlingen kunnen leren betreffende ICT-vaardigheden. Het ligt voor de hand dat we hen leren om met een tekstverwerker, een spreadsheet en een presentatiepakket e.d. om te gaan. Naast de instrumentele schrijfvaardigheid, komt typevaardigheid naar voren als leergebied dat de aandacht vraagt. Willen we leerlingen tien-vinger-blind leren typen? Hoe bieden we als leerkracht de diverse vaardigheden van het Officepakket aan? Waarmee oefenen leerlingen? Hoe en wanneer toetsen we de vaardigheden van leerlingen? En vooral, hoe zorgen we er voor dat er geen leerlingen hierop uitvallen.

Allemaal vragen die in deze tijd om een antwoord vragen. Door middel van een gerichte studiemiddag kunt u als team antwoorden vinden op deze vragen. De adviseur van AndoAcademy helpt u met gerichte materialen om te komen tot een schoolspecifiek aanbod van ict-vaardigheden voor leerlingen. Na de bijeenkomst wordt de leerlijn ICT voor u uitgewerkt.

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website. 

Een school moet beschikken over protocollen op het gebied van internet- en e-mailgebruik. AndoAcademy helpt u graag daarbij. Daarnaast biedt AndoAcademy inhoudelijke trainingen over mediawijsheid.

Het monitoren en reguleren van internet- en e-mailgebruik is een juridisch lastige kwestie. Hoewel het gebruik van deze middelen steeds populairder wordt, en de behoefte aan reguleren en controleren daarmee groter, stelt de wet strenge eisen.

AndoAcademy heeft voorbeeldreglementen voor haar cursisten opgesteld. Deze beschrijven de juridische achtergrond, de mogelijkheden, beperkingen en regels uit de wet. Er is een apart voorbeeldprotocol beschikbaar voor leerlingen, en er is een voorbeeldprotocol voor leerkrachten waar de onderwijsinstelling gebruik van kan maken.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

Vaardigheidsniveau 1:

De deelnemer schrijft liever een aankondiging van een klassenactiviteit met de hand dan een geprinte versie toe te passen. Toch kan deze deelnemer werken in de Windows-omgeving.

 

Vaardigheidsniveau 2:

De deelnemer is redelijk bekend met de mogelijkheden van programma's en kan bestanden op het netwerk opslaan en later terugvinden. Deze deelnemer kan de basishandelingen van het Office-pakket verrichten.

 

Vaardigheidsniveau 3:

Deze deelnemer gebruikt de computer om het werk slim te organiseren en te structureren. Daarnaast is deze deelnemer op de hoogte van een aantal toepassing binnen het onderwijs. 

 

Schoolontwikkeling vraagt aandacht van elke schoolleider. Tegenwoordig zijn er voor de meeste  vakgebieden ICT-gerelateerde toepassingen te vinden.

 

In dit overzicht zet ik een aantal mogelijkheden op een rij. Ik ondersteun scholen graag door deze trainingen/cursussen te verzorgen en mee te denken over een passend aanbod dat de vaardigheid van leerkrachten vergroot en de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

 

De uiteindelijke inhoud wordt altijd na overleg (vraaggestuurd) bepaald.

 

Over deze trainingen/cursussen wordt geen BTW berekend. 

 

Door bij elk aanbod te klikken op hier wordt u de volledige beschrijving in de brochure van de AndoAcademy getoond. 

 

Tevens wordt mijn aanbod als beeldcoach beschreven.

 

Gerrit van Vembde

T   06-21291517

E   vembde@xs4all.nl 

Dit is de wervende tekst van Intertoys:

"Bouw een super stoere robot met Lego Mindstorms EV3 (31313). Laat hem lopen, praten, denken, ijs breken en nog veel meer.

Door de bouwinstructies stap-voor-stap te volgen, kan je deze echt werkende robot in elkaar zetten. Maak de SPIK3R, TRACK3R, EV3RSTORM, R3PTAR of GRIPP3R en laat hem voorgeprogrammeerde missies uitvoeren.

Je kunt de robot aansturen met de bijgeleverde afstandsbediening. Ook kan je een gratis Lego Mindstorm app downloaden. Nu kan je jouw creatie zelfs via je smartphone of tablet besturen!

Eigenschappen
• Bouw o.a. een robotslang, robotspin en robotmannetje
• Bevat sensoren, programmeerbare stenen en een motor
• Totaal aantal stukjes: 601"

 

Voor leerlingen van de bovenbouw (10+) is het gewoon een geweldig stuk programmeerbaar leerzaam speelgoed! De leerling maakt al spelend kennis met het PDCA-model: plannen, testen/uitvoeren/bijstellen en opnieuw uitvoeren. Een belangrijk denk- en leerproces!

 

Voor leerkrachten is Mindstorms jammer genoeg vaak een te uitgebreid tool om zich in te verdiepen naast alle andere activiteiten waar een leerkracht zich mee bezig houdt.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

De hele wereld aan je voeten met Google Earth! Deze virtuele wereldbol biedt de mogelijkheid om satellietbeelden van over de hele wereld op je scherm te bekijken.

U kunt zoeken naar plaatsen, routes plannen en letterlijk in de achtertuin van uw buurman kijken. Er zijn foto`s van o.a. The Grand Canyon, het Colosseum, Venetië, de Bermudadriehoek en ga zo maar door. Sinds kort zijn er ook enkele historische kaarten toegevoegd van grote steden zoals Londen en New York. Deze kaarten kunnen over de recente kaarten geprojecteerd worden zodat je goed ziet hoe sterk deze metropolen gegroeid zijn.

Tijdens deze workshop ontdekt u de mogelijkheden en de werkwijze om Google Earth in te zetten in een klassensituatie en gaat u ook zelf hiermee aan de slag.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

Acadin is een ELO (electronische leeromgeving) voor Plusleerlingen en bevat een gevarieerd aanbod aan uitdagende leeractiviteiten. Dit onlinepakket wordt aangeboden door Kennisnet en SLO en is een ontmoetingsruimte voor leerlingen, leerkrachten en experts. Acadin is ontwikkeld door IJsselgroep, Het Ontwikkelcentrum in Ede en PCBO te Apeldoorn. ALs onderwijsadviseur heeft Gerrit van Vembde namens IJsselgroep geparticipeerd als coordinator in de ontwikkeling van de software en de implementatie op scholen. Tijdens deze workshop ontdekt u de mogelijkheden en de werkwijze van de leeromgeving voor uw plusleerlingen en gaat u ook zelf hiermee aan het werk.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

In deze cursus willen we niet zozeer ingaan op welk pakket u gebruikt als bordsoftware, maar op andere mogelijkheden die een digibord biedt. Hierbij moet u denken aan het werken met: websites als: Schoolbordportaal.nl, Bordwerk.nl, Leskompas enz. Ook besteden we aandacht aan sites die door educatieve uitgevers voor bestaande methodes zijn gemaakt, zoals de Leerkracht-assistent van Zwijsen. Ook zaken als school-tv op het digibord, de meerwaarde van betaalde websites, enz. komen aan de orde.

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

De adviseurs van AndoAcademy zijn goed op de hoogte van de werking van de meeste educatieve pakketten. Wij adviseren u graag bij keuze en gebruik.
We kijken in deze cursus naar de inhoud van uw specifieke softwarepakket, en hoe deze software ingezet kan worden. We gaan in op de vraag: welke onderdelen zijn zinnig, en welke onderdelen kun je overslaan? Hoe gebruik je deze software als didactische werkvorm?

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

(Advertentie)
(Advertentie)

BEELDEN ZIJN SIMPELWEG VEEL KRACHTIGER DAN TEKST. JE BEREIKT ER VEEL MEER MEE DAN MET EEN ARTIKEL OF GESPROKEN WOORDEN.

Algemeen:

Beeldcoaching is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen. Beeldcoaching heeft een sterke pedagogische insteek en is een middel naar individuele bewustwording. Werken met beelden is een krachtig middel om met anderen te communiceren.

'We werken bij beeldcoaching met een orientatiekader waarin zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling centraal staat'.

 

Doel:
Het veroorzaken van 'beweging' en samen naar de beste weg zoeken. Niet alleen de uitkomst telt, maar ook de weg er naar toe. (vergelijk met een pelgrimstocht).

Resultaat:

  • Inspiratie
  • Nieuwe invalshoeken
  • Uitdaging
  • Besef van verbondenheid
  • Dialoog
  • Ruimte

 

Voor wie:

Voor de leerkracht die op zoek is naar een coach die pedagogisch solidair is en de ander in zijn/haar kracht zet. 

Voor de leerkracht die op zoek is naar een coach die onvoorwaardelijk ondersteunt, meebeweegt en tegendruk geeft en niet alleen een camera maar vooral zichzelf meebrengt.

 

Voorkennis:

'Kijken is een soort lezen, waarbij de kijker probeert het verhaal en de betekenis van het beeld te omvatten en te begrijpen'.

 

Korte inhoud:

Beeldcoaching gaat, in algemene zin gesproken, over het ontvangen, verzenden, gebruiken, managen en interpreteren van beelden van jezelf en van anderen. Niet de logica van het zien, begrijpen en interpreteren van beelden is van betekenis, maar juist de dialoog. De Beeldcoach en de 'ander', blijven voortdurend in gesprek met elkaar.

De interpretatie van beelden is open en niet bindend. Beelden stimuleren niet alleen het gesprek, maar maken ook een andere communicatie mogelijk.

Beeldcoaching is het beste dat je als leerkracht kan overkomen....!

 

Tijdsinvestering:

Minimaal 3x een opname en een nagesprek.

 

Waar:

Op locatie.

 

Kosten:

€ 600,- (intake, drie opnames en drie nagesprekken)

 

Cursusmateriaal inbegrepen: 

N.v.t.

 

Interesse? 

Voor informatie:

Gerrit van Vembde
T 06-21291517
E vembde@xs4all.nl

 

Gerrit is geregistreerd beeldcoach.

 

Enkele beschrijvende tekstfragmenten zijn overgenomen uit: 'Beeldcoaching zet in beweging', van Hans Jansen, Christine Brons en Frans Faber, Uitgeverij De Weijer, Baarn. 2013.  

CULTUURHISTORISCH PROJECT: GESCHIEDENIS MET NIEUWE MEDIA

Chimer is een project om het culturele erfgoed van een stad, dorp of regio met behulp van nieuwe media in beeld te brengen.

 

Hoe maken we leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool enthousiast voor cultuurhistorische elementen uit de eigen omgeving? Dat kan door ze een cultuurhistorisch object te laten adopteren en informatie te verwerven met behulp van nieuwe media en deze verwerkte informatie te delen via internet. Dit project is gebaseerd op het Chimerproject in Steenwijk (Childrens Heritage Interactive Models Evolving Repositories).

 

Doel: 

Kinderen waarderen cultuurhistorische objecten uit de eigen omgeving. 

 

Voor wie? 

Leerlingen van de groepen 7 en 8 en de eerste klassen van het VO.

 

Voorkennis:        
- vaardigheidsniveau 3.

 

Korte inhoud:      
Aan de hand van een uitgebreid draaiboek gaan leerlingen van groep 7 en/of 8 de cultuurhistorische omgeving verkennen m.b.v. camera's (video en foto). De verworven informatie plaatsen de leerlingen zelf op internet.

Kernwoorden:

- werken met een draaiboek;

- kennis over cultuurhistorische projecten uit de eigen omgeving;

- gesprekstechniek;

- ICT-vaardigheden;

- kennis over filmen;

- kennis over het plaatsen van videobeelden op internet.

In feite omvat dit project verschillende vakgebieden.

 

Tijdsinvestering: 

Projectvorm, in overleg af te stemmen.

 

Waar: 

Op locatie van de deelnemende school.

 

Kosten:

Afhankelijk van de omvang van het project.

 

Cursusmateriaal inbegrepen: 

Afhankelijk van de omvang van het project.

 

Interesse? 

Voor informatie:

Gerrit van Vembde
T 06-21291517
E vembde@xs4all.nl 

Microsoft PowerPoint is een krachtige werkomgeving voor presentatiewerkzaamheden. Maar het biedt ook mogelijkheden om een meer visuele leeromgeving te creeren. Door een afbeelding te voorzien van hotspots (plekken in een afbeelding waar bijvoorbeeld een informatieve intersite aan kan worden gelinkt) onstaat een interactief, interessant en volkomen op de schoolspecifieke doelgroep afgestemd motivatie verhogend leermiddel.

Te denken valt aan het maken van prentenboeken (onderbouw), het ontwerpen van uitdagende WO-lessen (middenbouw) en het stimuleren van de woordenschatontwikkeling (middenbouw).

 

Klik hier voor informatie op de AndoAcademy website.

Leren omgaan met Word.

Het Microsoft Office-pakket is een krachtige werkomgeving voor administratieve werkzaamheden. Het biedt vele mogelijkheden om uw documenten, berekeningen en presentaties een professioneel uiterlijk te geven.

Belangrijk is echter op welke wijze Word in de schoolse omgeving meerwaarde kan bieden.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe u onder andere gevorderde handelingen als een inhoudsopgave, tabellen, redigeren enz. kunt gebruiken. Op deze wijze leert u om op school beter gebruik van Word te maken.

 

Doel:

Gevorderde vaardigheid met het onderdeel Word uit het Office-pakket, aangepast aan de behoefte van de schoolse situatie.

 

Voor wie?

Teams, leerkrachten, hulpouders.

 

Voorkennis:        
- vaardigheidsniveau 2
- typevaardigheid
- Office - Basis

 

Korte inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- het Officepakket: de functies in menu Bewerken, Invoegen en Opmaak.
- Word: Een uitgebreid document maken met ingevoegde afbeeldingen, tabellen,
documenten, een index, of inhouds-opgave, kop en voetteksten, opmerkingen
(redigeerfunctie) enz.

 

Tijdsinvestering:

1 dagdeel van 3 uur.

 

Waar:

Het AndoBurg Leercentrum, of bij voldoende deelnemers op locatie.

 

Kosten:

€ 120,- per deelnemer of € 600,- per groep.
Maximaal 10 deelnemers.

 

Cursusmateriaal: 

Reader.

 

Interesse? 

Voor informatie:

Gerrit van Vembde
T 06-21291517
E vembde@xs4all.nl